ارائه خدمات کارگزار گمرکی (وارداتی)

ارائه خدمات کارگزار گمرکی (وارداتی)

ارائه خدمات کارگزار گمرکی (وارداتی)

  • این پروژه شامل اجراء و انجام کلیه تشریفات گمرکی و عملیات ترخیص محمولات وارداتی فله از گمرک بندر امام، گمرکات شمال کشور (نکاء، امیر آباد، فریدونکنار و گمرکات اینچه برون و سرخس می باشد.

  • نوع پروژه: LOGISTICS
  • مدت انجام خدمات: یکسال
  • کارفرما: نفت بهران
  • پیمانکار: شرکت نسیم اطلس کالا