تیم ما

گروه بین المللی نسیم اطلس

مدیران گروه بین المللی نسیم اطلس

راحله کریمیان

راحله کریمیان

سرپرست منابع انسانی
صبا سعیدی

صبا سعیدی

سرپرست خدمات مشتریان
نغمه زرکش

نغمه زرکش

سرپرست فروش
سارا افشاری

سارا افشاری

سرپرست بازاریابی
پوریا سعیدی

پوریا سعیدی

رییس هیئت مدیره
مژگان باب الحوائجی

مژگان باب الحوائجی

قائم مقام هیئت مدیره
مرتضی منفرد بندگی

مرتضی منفرد بندگی

مشاور عالی مالی
صالح رضا چوبک

صالح رضا چوبک

مشاور عالی سازمانی
نیما سعیدی

نیما سعیدی

سرپرست عملیات
فرهود صادقی

فرهود صادقی

سرپرست شبکه و امنیت
فرشید ارزانی

فرشید ارزانی

سرپرست نرم افزار
امید بشیری

امید بشیری

سرپرست حسابداری
00 80 49 42 - 021

گروه بین المللی نسیم اطلس

فرآیندهای پیچیده در یک راهکار ساده

118

نمایندگی خارجی

1000+

فضای اداری

73

کارمند اداری

32

شعبه داخلی