شرکت های ما

گروه بین المللی نسیم اطلس

شرکت های ما

نسیم اطلس تامین

سهامی خاص

خدمات یکپارچه مدیریت زنجیره تامین
انبار داری - حمل داخلی – پخش سراسری

نسیم اطلس اقیانوس

با مسئولیت محدود

نمایندگی کشتیرانی
حمل و نقل بین المللی دریایی – هوایی

نسیم اطلس جاده

با مسئولیت محدود

حمل و نقل بین المللی زمینی
جاده ای – ترانزیت - ریلی

نسیم اطلس تجارت

با مسئولیت محدود

خدمات بازرگانی بین المللی
تامین کالا – تشریفات بازرگانی

نسیم اطلس کالا

سهامی خاص

حق العمل کاری و خدمات گمرکی
ترخیص کالای وارداتی، تشریفات صادرات

نسیم اطلس راهکار

سهامی خاص

خدمات فناوری اطلاعات
طراحی و اجرای ساختارهای هوشمند

موسسه آمادگران

موسسه غیر تجاری

آموزش، مشاوره، پژوهش، بازاریابی، رویداد
حوزه لجستیک و مدیریت زنجیره تامین