راهکارهای سازمانی

راهکارهای سازمانی

قابلیت تمرکز بر محور اصلی کسب‌وکار با برون‌سپاری مؤلفه‌های پشتیبان

مدیریت منابع انسانی

استراتژی شما برای مدیریت و ارتقاء سرمایه‌های انسانی سازمانتان چیست؟ در کنار شماییم تا مسیر شناسایی نقاط خالی سازمان، جذب مناسبترین نیرو برای پوشش این نقاط و استخدام و ارزیابی عملکرد و بهینه سازی آنها بطور صحیح و حرفه‌ای طی شود.

حسابداری

با استفاده از ابزار تکنولوژی در مدیریت مالی سازمان، عملیات حسابداری در مسیر اجرایی شرکت ادغام و گزارشات تحلیلی موثر در تصمیم‌گیری ذینفعان مربوطه ایجاد می‌گردد. این مهم مشارکت حداکثری نیروهای متخصص سازمانی در فرآیندهای تصمیم گیری و مدیریتی را به دنبال خواهد داشت.

جلسات و رویدادها

از جلسات داخلی سازمان تا همایش‌های بین‌المللی، با قوی‌ترین ابزار و تخصص در شکل‌دهی، مکان‌یابی، بازاریابی و ایجاد شبکه و اجرای آنها در کنار شما خواهیم بود. تفکر استراتژیک سازمان شما در ویترین رویدادها ارزیابی خواهد شد. این ارزیابی را با هم مدیریت می‌کنیم.

آموزش

رویکرد آموزش هدفمند و کاربردی منابع انسانی در جهت ارتقاء تخصص نیروی کار در جهت اهداف سازمان از طریق آموزشهای اختصاصی و طراحی شده، قبل از استخدام و حین خدمت در سازمان شما تعریف و اجرایی خواهد شد.

پژوهش

سازمان‌های هدفمند فراتر از وضعیت حاضر خود می‌اندیشند و گام برمی‌دارند. در کنار شما هستیم تا تحقیقات گسترده، اختصاصی و نتیجه محور در سطوح مختلف کسب و کار شما با رویکردهای گوناگون تعریف و اعمال کنیم. دقیق‌ترین و قابل اتکاترین ابزار تصمیم‌گیری در اختیار شما خواهد بود.

ارزیابی عملکرد و عارضه‌یابی سازمان

بروزرسانی فرآیندهای سازمانی در زمره مهمترین دلایل حفظ نشاط و قدرت عکس‌العمل سازمانی در مقابل استهلاک تفکرات آن است. تیم‌های متخصص در گروه بین‌المللی اطلس امکان مطالعه همه جانبه و ارائه گزارشات تحلیلی و متعاقبا عارضه‌یابی و راهکارسنجی در فرآیندهای اجرایی سازمان شما را فراهم کرده است.