انجام کلیه امور گمرکی و ترخیص محموله های وارداتی جو وذرت از گمرکات بنادر شمالی کشور

  • خانه پروژه ها انجام کلیه امور گمرکی و ترخیص محموله های وارداتی جو وذرت از گمرکات بنادر شمالی کشور
انجام کلیه امور گمرکی و ترخیص محموله های وارداتی جو وذرت از گمرکات بنادر شمالی کشور

انجام کلیه امور گمرکی و ترخیص محموله های وارداتی جو وذرت از گمرکات بنادر شمالی کشور

  • این پروژه شامل دریافت کلیه مجوزات لازم برای ورود کالا به کشور، کنترل اسناد، دریافت پروانه سبز گمرکی و اجازه خروج کالا و حمل و نقل آن تا محل مورد نظر کارفرما می باشد.

  • نوع پروژه: LOGISTICS
  • مدت انجام خدمات: دوسال متوالی
  • کارفرما: اداره کل پشتیبانی امور دام مازندران
  • پیمانکار: شرکت نسیم اطلس کالا