اجرای عملیات نصب و راه اندازی (TI) در استان های تهران – البرز – خوزستان و لرستان

 • خانه پروژه ها اجرای عملیات نصب و راه اندازی (TI) در استان های تهران – البرز – خوزستان و لرستان
اجرای عملیات نصب و راه اندازی (TI) در استان های تهران – البرز – خوزستان و لرستان

اجرای عملیات نصب و راه اندازی (TI) در استان های تهران – البرز – خوزستان و لرستان

 • این پروژه شامل کلیه امور تحویل، بارگیری و حمل تجهیزات مخابراتی تا محل سایت کارفرما، نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات مخابراتی در محل سایت و جمع آوری، فهرست برداری، بسته بندی، حمل و تحویل تجهیزات قدیمی به محل انبار همراه با تهیه و ارائه مستندات و مدارک فنی می باشد.

 • نوع پروژه: TELECOM IMPLEMENTATION
 • مدت انجام خدمات: یکسال
 • کارفرما: شرکت خدمات ارتباطی رایتل
 • پیمانکار: شرکت نسیم اطلس راهکار

مراحل پروژه

 1. کلیه امور تحویل، بارگیری و حمل تجهیزات مخابراتی تا محل سایت (درون شهری و بیرون شهری )
 2. نصب  و راه اندازی کلیه تجهیزات مخابراتی در سایت های Indoor , BTS  - Outdoor شامل RRU ، DBS ، BBU ، Antenna و غیره در سایتهای زمینی Green Field  پشت بامی Roof Top و برقراری اتصالات الکتریکی، اپتیکی و گراند
 3. نصب و راه اندازی تجهیزات لینک انتقال مخابراتی (Near End ، Far End) با دیش و ملزومات مربوطه و اتصال تا DDF/ODF در سایتهای   زمینی Green Field  پشت بامی Roof Top  و برقراری اتصالات الکتریکی، اپتیکی و گراند
 4.  نصب و راه اندازی تجهیزات مخابراتی در سایتهای Node-B - Indoor شامل  پچ پنل Patch Panel روترها ، راک 19 اینچ، رکتیفایر، Antenna و RRU و غیره و کابل کشی ها و برقراری اتصالات الکتریکی، اپتیکی و گراند
 5. بازگشایی، جمع آوری، فهرست برداری، بسته بندی و حمل و تحویل تجهیزات Node-B و  لینک انتقال مخابراتی , متعلقات مربوطه از محل سایت به انبار معرفی شده
 6. جابجایی (Swap) تجهیزات Node-B و انواع آنتن های GSM/UMTS  در سایت (شامل تجهیزات زمینی , پشت بامی ) از مرحلة تحویل تجهیزات جدید تا عودت تجهیزات قدیمی به صورت بسته بندی شده به همراه تحویل مستندات مربوطه
 7.  تهیه مدارک فنی (سایت فولدر TI)