مدیریت حمل داخلی ماشین آلات و قطعات یدکی از محل انبار در تهران به مرز مهران

  • خانه پروژه ها مدیریت حمل داخلی ماشین آلات و قطعات یدکی از محل انبار در تهران به مرز مهران
مدیریت حمل داخلی ماشین آلات و قطعات یدکی از محل انبار در تهران به مرز مهران

مدیریت حمل داخلی ماشین آلات و قطعات یدکی از محل انبار در تهران به مرز مهران

  • نوع پروژه: Logistics
  • مدت انجام خدمات: 3 سال متوالی
  • کارفرما: گروه خودروسازی سایپا
  • پیمانکار: نسیم اطلس جاده