اجرای عملیات ترخیص کالا (ترانزیت و صادرات) از تمامی مبادی خروجی (زمینی – دریایی – هوایی) کشور

  • خانه پروژه ها اجرای عملیات ترخیص کالا (ترانزیت و صادرات) از تمامی مبادی خروجی (زمینی – دریایی – هوایی) کشور
اجرای عملیات ترخیص کالا (ترانزیت و صادرات) از تمامی مبادی خروجی (زمینی – دریایی – هوایی) کشور

اجرای عملیات ترخیص کالا (ترانزیت و صادرات) از تمامی مبادی خروجی (زمینی – دریایی – هوایی) کشور

  • این پروژه شامل وصول ترخیصیه ها و قبوض انبار از کلیه نمایندگی های شرکتهای هوائی، دریایی و زمینی، انجام مراحل بیمه محمولات وارده، دریافت مجوز خروج کانتینرها از کشتیرانیها و شرکت های حمل و نقل، کنترل و پرداخت کلیه هزینه ها به خطوط کشتیرانی و شرکت های حمل کالا، کلیه تشریفات گمرکی (ترانزیت و صادرات) و احراز هویت و ارزیابی کالا و دریافت پروانه گمرکی، می باشد.

  • نوع پروژه: LOGISTICS
  • مدت انجام خدمات: یکسال
  • کارفرما: صنایع پتروشیمی خلیج فارس (شرکت فجر انرژی خلیج فارس)
  • پیمانکار: شرکت نسیم اطلس کالا