انجام کلیه امور مربوط به اظهار و تشریفات گمرکی محموله های صادراتی فله از گمرکات کشور

  • خانه پروژه ها انجام کلیه امور مربوط به اظهار و تشریفات گمرکی محموله های صادراتی فله از گمرکات کشور
انجام کلیه امور مربوط به اظهار و تشریفات گمرکی محموله های صادراتی فله از گمرکات کشور

انجام کلیه امور مربوط به اظهار و تشریفات گمرکی محموله های صادراتی فله از گمرکات کشور

  • این پروژه شامل اجراء و انجام کلیه تشریفات گمرکی و عملیات ترخیص محمولات صادراتی، انجام هماهنگی های لازم جهت بارگیری در کشتی و اخذ خروج کشتی صادراتی می باشد.

  • نوع پروژه: LOGISTICS
  • مدت انجام خدمات: یکسال
  • کارفرما: نفت بهران
  • پیمانکار: شرکت نسیم اطلس کالا