ارزیابی عملکرد و عارضه‌یابی سازمان

ارزیابی  عملکرد و عارضه‌یابی سازمان
ارزیابی  عملکرد و عارضه‌یابی سازمان
راهکارهای سازمانی

ارزیابی عملکرد و عارضه‌یابی سازمان

بقا، موفقیت و اثربخشی هر سازمان به توانایی آن در سازگاری با چالش‌های درونی و بیرونی مستمر، مدل رقابتی‌اش در بازار و امکان به وجود آوردن تغییرات، وابسته است. شکل گیری این سازگاری مستلزم درک، تشخیص و شناخت  دقیق هریک از چالش های ذکر شده و تلاش در جهت هماهنگ شدن با آن ها است. این‌که مهارت تشخیص عارضه و ارزیابی آن از کجا به دست می‌آید و چگونه می‌توان آن را اندازه گیری نمود، پرسشی است که توانایی پاسخ صحیح به آن منجر به رشد، بالندگی و توسعه سازمان خواهد شد.

در حقیقت عارضه‌یابی و تشخیص با ارزیابی وظایف کلیدی، ساختارها، روابط میان کارمندان، سطح انگیزه، حمایت، توانایی رهبری، مدیریت، نگرش موجود نسبت به تغییرات و شناسایی شکاف‌ها آغاز می‌شود.

در همین راستا گروه بین‌المللی نسیم اطلس در تلاش است تا با استفاده از الگوها، مدل‌ها، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و روش‌های متنوع موجود در علوم اجتماعی و رفتاری، عملکرد سازمان شما را به نحوی صحیح ارزیابی کرده و عارضه‌های موجود و مشکلات سازمانی را به‌دقت بسنجد. پس‌ازآن است که با ترسیم راهبردهای اختصاصی، شما را در مسیر پیشرفت و توسعه سازمانتان یاری‌خواهیم داد. برخی از خدمات قابل ارائه در این حوزه عبارت‌اند از:


•    تشکیل تیم عارضه یاب اختصاصی متناسب با فعالیت صنفی شما
•    تهیه برنامه‌ای مدون و منسجم در جهت شناخت و حل مشکل
•    تحلیل دقیق ساختار، نقاط قوت و ضعف و اولویت‌بندی معضلات سازمانی
•    تعیین میزان بهره‌وری و درصد سود و زیان مجموعه
•    ارائه راهکارهای بهبود وضعیت به شکل پله‌ای و مرحله‌به‌مرحله
•    ارائه روش‌های جلوگیری از اتلاف منابع سازمانی و توقف پروژه‌های غیرکاربردی

در همین راستا گروه بین‌المللی نسیم اطلس در تلاش است تا با استفاده از الگوها، مدل‌ها، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و روش‌های متنوع موجود در علوم اجتماعی و رفتاری، عملکرد سازمان شما را به نحوی صحیح ارزیابی کرده و عارضه‌های موجود و مشکلات سازمانی را به‌دقت بسنجد. سپس با ترسیم راهبردهای اختصاصی، شما را در مسیر پیشرفت و توسعه سازمانتان یاری‌ خواهد داد.

 

ما به همراه سرویس‌های خود،

مسئولیت‌پذیری، اطمینان خاطر و حس خوب همکاری را به مشتریان خود ارائه می‌دهیم.

00 80 49 42 - 021

گروه بین المللی نسیم اطلس

فرآیندهای پیچیده در یک راهکار ساده