حسابداری

حسابداری
حسابداری
راهکارهای سازمانی

حسابداری

امروزه افزایش پیچیدگی‌های نظام مالی و مالیاتی، اهمیت نظارت دقیق تر بر گردش مالی، آگاهی نسبت به فرآیند سود و زیان و بهره وری داخلی هر سازمان، اهمیت مدیریت فرآیند حسابداری را بیش از پیش پررنگ کرده است. یک تیم مدیریتی قوی حسابداری، با استفاده‌ی هرچه بهتر از گزارشات آماری و تحلیلی، تصمیم گیری سازمان را برای برنامه‌ریزی و انتخاب بهترین استراتژی جهت رشد سازمانی، آسان تر می نماید.


ازجمله وظایف کلیدی تیم حسابداری میتوان به موارد زیر اشاره نمود:


•    رسیدگی به حساب های پرداختنی
•    رسیدگی به حساب‌های دریافتنی و درآمد
•    حقوق و دستمزد
•    گزارش ها و صورت های مالی
•    کنترل مالی


اما دغدغه ها و مشکلات چالش برانگیز سازمانی، یکی از علت های کم توجهی به این امر است و نتیجه ی آن بالارفتن هزینه ها، کاهش سود و عدم ریشه یابی مشکل در سازمان است. به سبب این اتفاق بسیاری از سازمان‌ها با برون سپاری مدیریت فرآیند حسابداری به سازمان های متخصص و باسابقه، به دنبال افزایش راندمان کاری خود هستند. برون سپاری این زمینه را ایجاد میکند که هر سازمان نگاهی موشکافانه تر بر فرآیند مالی خود پیدا کند و تصمیم گیری های دقیقی در جهت رشد سازمانی داشته باشد.


به همین علت گروه بین المللی نسیم اطلس، در راستای جلوگیری از ضررهای کلان اقتصادی و ایجاد نظم در نظام مالی سازمانی، به عنوان شریکی تجاری خود را مسئول دانسته تا با ارائه‌ی خدمات مدیریت فرآیند حسابداری و مالی سازمانی و تهیه‌ی گزارش‌های آماری و تحلیلی مالی و حسابداری در کنار شما مشتریان گرامی باشد.

 

ما به همراه سرویس‌های خود،

مسئولیت‌پذیری، اطمینان خاطر و حس خوب همکاری را به مشتریان خود ارائه می‌دهیم.

00 80 49 42 - 021

گروه بین المللی نسیم اطلس

فرآیندهای پیچیده در یک راهکار ساده