مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی
راهکارهای سازمانی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی: 


1.    استخدام و گزینش نیروی انسانی    
میتوان گفت کلیدی ترین ماموریت یک سازمان، استخدام نیروی انسانی می باشد که در عین ساده انگاشته شدن، فرآیندی پیچیده و بسیار چالش برانگیز است. ابتدا می بایست  پس از نیازسنجی براساس استراتژِی سازمان و با شناخت کامل از ارزش‌های سازمان و معیار های انتخاب، افراد را غربال کرد. سپس با انجام تست ها و آزمونهای استاندارد و متناسب با شغل مورد نظر در راستای شناخت کامل آن ها از لحاظ روحی، شخصیتی، سطح دانش، انطباق پذیری و ... متناسب ترین افراد را گزینش نمود.


2.    آموزش و توسعه    
اولین مرحله ی آموزش پس از استخدام که جامعه پذیری نامیده میشود، شامل شناسایی شغل، سازمان و کارمندان است. بر این اساس لازم است از قبل شرح شغل (Job Description) و گزارشی از معرفی سازمان و واحد های آن و فرهنگ سازمانی، طراحی شود تا نیروی جدید بتواند از آن استفاده نماید. همچنین آموزش های سازمانی جهت ارتقاء سطح دانش و همچنین افزایش بهره وری نیروهای انسانی در مسیر توسعه سازمان بسیار کلیدی است و نیاز به برنامه ریزی آموزشی مدون و دقیقی دارد.  

3.    مدیریت عملکرد
مدیریت عملکرد نیروی انسانی، براساس اهداف سازمانی و با تعریف شاخص های کلیدی عملکرد و شاخص های رفتاری صورت می پذیرد و معنایی فراتر از ارزیابی عملکرد که متمرکز بر نقاط ضعف است و در واقع یکی از مراحل مدیریت عملکرد است می باشد. از طریق پایش و ارزیابی عملکرد نیروی انسانی، یک مدیر از شرایط و وضعیت سازمان تحت هدایت خود آگاهی دقیق کسب می کند و از این طریق می تواند تشخیص درستی از وضعیت موجود داشته باشد تا بتواند با ارائه راهکارهای مناسب برای آینده ی سازمان خود و بهبود عملکرد فردی و سازمانی برنامه ریزی بهتری انجام دهد.

تیم کارآزموده‌ی نسیم اطلس، به شما این امکان را میدهد تا با برون سپاری مسئولیت مدیریت منابع انسانی در حوزه های مختلف آن اعم از جذب و استخدام، آموزش و توسعه و همچنین مدیریت عملکرد از طریق برنامه ریزی، طراحی نرم افزار و شبکه‌های مدیریت عملکرد، با بالاترین کیفیت، بهره‌وری نیروی انسانی سازمان خود را کنترل کنید و در راستای بهبود قدم بگذارید.
ما با انجام مراحل استخدام و آموزش، ضامن استخدامی با بالاترین راندمان برای شما هستیم و در تمامی مراحل برای آموزش و توسعه‌ی هرچه بهتر به عنوان مشاور، شما را همراهی می نماییم.
همچنین استفاده از نرم افزارهای مدیریت عملکرد که توسط تیم منابع انسانی نسیم اطلس به صورت اختصاصی مطابق با اهداف سازمانی شما طراحی شده، برای ارزیابی هرچه بهتر نیروی انسانی بسیار حائز اهمیت است. گزارش دهی و آماده سازی آمار و اطلاعات مورد بررسی به شیوه ای ساده و سریع توسط این نرم افزارها، سرعت تصمیم گیری مدیران و سهامداران را بالا میبرد.

 

 

ما به همراه سرویس‌های خود،

مسئولیت‌پذیری، اطمینان خاطر و حس خوب همکاری را به مشتریان خود ارائه می‌دهیم.

00 80 49 42 - 021

گروه بین المللی نسیم اطلس

فرآیندهای پیچیده در یک راهکار ساده