خدمات مشاوره کسب و کار

خدمات مشاوره کسب و کار
خدمات مشاوره کسب و کار
راهکارهای سازمانی

خدمات مشاوره کسب و کار

بقا، موفقیت و اثربخشی هر سازمان به توانایی آن در سازگاری با چالش‌های درونی و بیرونی مستمر، مدل رقابتی‌اش در بازار و امکان به وجود آوردن تغییرات، وابسته است. شکل گیری این سازگاری، مستلزم درک، تشخیص و شناخت دقیق هریک از چالش های ذکر شده و تلاش در جهت هماهنگ شدن با آن‌ها است. این‌که مهارت تشخیص عارضه و ارزیابی آن از کجا به دست می‌آید و چگونه می‌توان آن را اندازه گیری نمود، پرسشی است که توانایی پاسخ صحیح به آن منجر به رشد، بالندگی و توسعه سازمان خواهد شد.


دراین مسیر، نیاز به متخصصانی که با دیدگاه خود مشاور و راهنمای صاحبان کسب و کار در امور مدیریتی، بحرانی و چالش ها باشند و در گرفتن تصمیم های استراتژیک، به مدیران کسب‌وکار کمک کنند؛ احساس می‌شود. ارائه این مشاوره با تشخیص و ارزیابی اهداف سازمان، وظایف کلیدی، ساختارها، روابط میان کارمندان، سطح انگیزه، حمایت، توانایی رهبری، مدیریت، نگرش موجود نسبت به تغییرات و شناسایی شکاف‌ها میسر می‌گردد.


در همین راستا گروه بین‌المللی نسیم اطلس در تلاش است تا با استفاده از الگوها، مدل‌ها، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و روش‌های متنوع موجود در علوم اجتماعی و رفتاری، عملکرد سازمان شما را به نحوی صحیح ارزیابی کرده و با ترسیم راهبردهای اختصاصی، شما را در مسیر پیشرفت و توسعه سازمانتان یاری دهد.


برخی از خدمات قابل ارائه در این حوزه عبارت‌اند از:
•    تحلیل دقیق ساختار، نقاط قوت و ضعف و اولویت‌بندی معضلات سازمان
•    تهیه برنامه‌ای مدون و منسجم در جهت عارضه‌یابی و حل مشکل
•    ارائه راهکارهای بهبود وضعیت به شکل پله‌ای و مرحله‌به‌مرحله
•    ارائه روش‌های جلوگیری از اتلاف منابع سازمانی و توقف پروژه‌های غیرکاربردی
•    طراحی ساختارهای بازاریابی
•    دیجیتال مارکتینگ
•    مدیریت فروش سازمانی
•    طراحی فرآیندها و ساختارهای سازمانی

 

 


ما به همراه سرویس‌های خود،
مسئولیت‌پذیری، اطمینان خاطر و حس خوب همکاری را به مشتریان خود ارائه می‌دهیم.

 

00 80 49 42 - 021

گروه بین المللی نسیم اطلس

فرآیندهای پیچیده در یک راهکار ساده