حمل و نقل ریلی

حمل  و  نقل  ریلی
حمل  و  نقل  ریلی
حمل و نقل داخلی

حمل و نقل ریلی

حدود 15 درصد جابجایی کالا در کشور به صورت ریلی انجام می‌شود که حجمی بیش از 40 میلیون تن کالا در سال است.
از جمله سرویس‌های قابل ارائه توسط گروه بین المللی نسیم اطلس در حوزه حمل ریلی:


•    سرویس حمل ریلی انواع کالاهای ترانزیتی
•    سرویس حمل ریلی کالاهای فله توسط واگن های مسطح و فله بر
•    سرویس حمل ریلی کالاهای سوختی توسط واگن های مخزن دار
•    سرویس حمل ریلی کالاهای سنگین توسط واگن های لبه کوتاه
•    سرویس حمل ریلی مواد معدنی توسط واگن های لبه بلند
•    سرویس حمل ریلی مواد فاسد شدنی توسط واگن های یخچال
•    سرویس حمل شن کش
•    سرویس واگن حمل خودرو

 

گروه بین المللی نسیم اطلس، به وسیله ی همکاری با برجسته ترین شرکت های ریلی و تخصص کارشناسان خود، توانایی ارائه ی خدمات حمل و نقل ریلی و مشاوره جهت انتخاب بهترین واگن متناسب با محموله ی مورد حمل را دارد.

 

ما به همراه سرویس‌های خود،

مسئولیت‌پذیری، اطمینان خاطر و حس خوب همکاری را به مشتریان خود ارائه می‌دهیم.

 

00 80 49 42 - 021

گروه بین المللی نسیم اطلس

فرآیندهای پیچیده در یک راهکار ساده