بازاریابی بین المللی

بازاریابی بین المللی
بازاریابی بین المللی
تجارت بین الملل

بازاریابی بین المللی

ورود به عرصه ی تجارت بین الملل و صادرات کالا، نیازمند نقشه راهی منسجم و برنامه ریزی دقیق است.
پیش از نیت ورود به بازاری فراکشوری بر هر تولید کننده ای واجب است تا:


•    بازار هدف و کشور مد نظر را به خوبی شناسایی کند
•    از پتانسیل ها و موقعیت های بالقوه موجود در آن کشور اطلاعات مناسبی داشته باشد
•    ریسک ها، تهدید ها و سایر مخاطرات فعالیت بین المللی در کشور مقصد را نیز ارزیابی کند


گروه بین المللی نسیم اطلس با تکیه برتجارب ارزشمندی که طی سالیان در حوزه ی بازاریابی بین الملل (بازاریابی صادراتی و شناسایی بازار هدف در کشور های مختلف) کسب کرده، آماده است تا کلیه ی امور مربوط به صادرات محصولات تولیدی شما را بر عهده گیرد و در واقع گشاینده ی مسیری برای ورود شما به عرصه ی تجارت جهانی باشد.

 

ما به همراه سرویس‌های خود،

مسئولیت‌پذیری، اطمینان خاطر و حس خوب همکاری را به مشتریان خود ارائه می‌دهیم.

 

00 80 49 42 - 021

گروه بین المللی نسیم اطلس

فرآیندهای پیچیده در یک راهکار ساده