پتروشیمی تبریز

پشتیبانی از مناقصه سال 1400 شامل خدمات ترخیص بالغ بر 150سند/ خدمات ترانزیت کالاهای ترافیکی، خدمات صادرات بالغ بر 400 تن محصول/ خدمات تشریفات گمرکی

پتروشیمی فجر خلیج فارس

پشتیبانی کامل مناقصه سال 1400 شامل خدمات صادرات و ترانزیت

پشتیبانی امور دام

پشتیبابی کامل از مناقصات سال‌های 99 و 1400 شامل ترخیص محمولات فله جمعا به میزان 225000 تن

هوآوی

پشتیبانی کامل لجستیکی از محمولات وارداتی و ترخیص

دکتر عبیدی

ارائه خدمات مستمر حمل‌ونقل بین‌المللی و ترخیض دارو و مواد دارویی

هلدینگ فراب

ارائه خدمات ثبت سفارش و ترخیص، همکاری مستمر در زمینه حمل‌ونقل محمولات وارداتی به صورت فله

پارس پلیمر

ارائه خدمات دریافت ثبت سفارش/ حمل‌ونقل زمینی و ترخیص

پترو کالای نفت آریا

ارائه خدمات دریافت ثبت سفارش/ حمل زمینی و ترخیص