پتروشیمی اردبیل

پشتیبانی کامل لجستیکی از محمولات وارداتی و صادراتی

پتروشیمی جم

پشتیبانی کامل لجستیکی از محمولات LCL وارداتی

پتروشیمی شازند

پشتیبانی کامل لجستیکی از محمولات صادراتی بالغ بر 70 کانتینر

پتروشیمی لرستان

حمل محمولات وارداتی و صادراتی

نفت سپاهان

ارائه خدمات صادرات محمولات نفتی

دژپا

ارائه خدمات صادرات قیر

نفت بهران

پشتیبانی کامل از سه مناقصه سال 1400 در زمینه‌های: تشریفات گمرکی محمولات صادراتی فله و کانتینری و محمولات وارداتی فله

جی پورنر پارس

همکاری مستمر در زمینه حمل‌ونقل محمولات صادراتی

ساپکو

ارائه خدمات حمل‌ونقل زمینی و هوایی مستمر از اروپا و انجام بیش از 20 پروژه حمل دریایی از چین و هند

ایران خودرو دیزل

همکاری 8 ساله در زمینه حمل محمولات دریایی و زمینی محمولات وارداتی

مگاموتور

همکاری مستمر در زمینه حمل‌ونقل هوایی و زمینی محمولات وارداتی

گروه خودروسازی سایپا

ارائه خدمات مستمر لجستیک قراردادی محمولات وارداتی و صادراتی در 5 سال اخیر و مدیریت لجستیک داخلی

گروه صنعتی سپاهان

همکاری مستمر در زمینه حمل محمولات وراداتی بصورت فله و خرده بار

فولاد مبارکه

ارائه خدمات حمل‌ونقل دریایی محمولات وارداتی و ترانزیت داخلی

اتحاد موتور

مدیریت حمل‌ونقل محمولات کانتینری و خرده بار هوایی از چین و کره و ارائه سرویس منظم حمل زمینی از اروپا

مرتب خودرو

ارائه سرویس منظم ترانزیت داخلی و حمل‌ونقل دریایی محمولات وارداتی

هنکل

مدیریت لجستیک داخلی و همکاری مستمر در زمینه حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت داخلی

تولیدارو

حمل‌ونقل دریایی محمولات وارداتی

دارو پخش

همکاری مستمر در زمینه حمل دریایی محمولات وارداتی

داروسازی خوارزمی

حمل‌ونقل دریایی و ترانزیت

پاکشوما

ارایه خدمات حمل و نقل بین المللی محمولات وارداتی

گروه انتخاب

پشتیبانی کامل و مستمر لجستیکی از محمولات وارداتی

استیل البرز

ارایه خدمات مستمر در زمینه صادرات محصولات

پارس خزر

ارائه خدمات مستمر در زمینه حمل و نقل زمینی ودریایی محمولات وارداتی