رویدادها و خبرها

آشنایی با مفهوم رسوب کالا و ترخیص کالاهای رسوبی از گمرک

سیاست های تجاری ناپایدار، مشکلات ارزی، پیچیده بودن فرآیندهای ثبت سفارشات، غفلت واردکنندگان از مصوبات دولت از قبیل واردات کالاهای ممنوعه و دلایل بسیار دیگر منجر، به رسوب کالا می شود. وجود کالاهای رسوبی در گمرک سبب آسیب های اقتصادی بی شمار به اقتصاد کشور گشته و چرخ تولید را نیز از کار انداخته است. در این مقاله سعی شده تا اقدامات دولت در زمینه ارائه راهکار به جهت حل مشکلات کالاهای رسوبی بررسی شود.